ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเสวนา การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ด้าน Lean Six Sigma ไปใช้ในวงการอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเสวนา การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ด้าน Lean Six Sigma ไปใช้ในวงการอุตสาหกรรม
Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชรพงษ์ เกาะโพธิ์ Operation Excellent and Implement Manager บริษัท DB Schenker (Thailand) มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ การประยุกต์ความรู้ ด้าน Lean Six Sigma ไปใช้ในวงการอุตสาหกรรม  แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 140 คน ณ ห้อง H208 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Uz69FgC2GeZjVjND8

Print
Tags: