ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร และ คลังสินค้าออฟฟิศเมท จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย


สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Hzc9rLSqsiqSUCnYA

Print
Tags:

หมวดหมู่