ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเจราจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเจราจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
Posted: Mar 9, 2023
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเจราจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 4 มีนาคม 2566 ดังนี้

  1. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย Meiji ในการทำความร่วมมือ การส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนิสิต โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัย Meiji จะมีโครงการ Summer Program" Science and Technology in Japan" (STJ) สำหรับ partner university โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (no fee to participate in this program) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดข้อมูล https://www.meiji.ac.jp/sst/international/stj.html
  2. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านหลักสูตร ผลงานวิจัย ของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับทางผู้บริหาร โดยมี Prof. ENDO Yasunori, Dean of School of Science and Engineering, University of Tsukuba ให้การต้อนรับ ในการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนนิสิต และการส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน ทางมหาวิทยาลัยยินดีรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลตาม website ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tsukuba (UT) https://www.sie.tsukuba.ac.jp/eng/

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่