ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Posted: Mar 3, 2023
Comments: 0
Author: admin

องศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ  สุภาพ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ พันเอกพิษณุ  พวงสุนทร ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 มีนาคม 2566


ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/ch86uBqV4AbxCcEe8

Print
Tags: