ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยศึกษาดูงานสถานประกอบการและร่วมแก้ปัญหาด้านวิจัย

โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยศึกษาดูงานสถานประกอบการและร่วมแก้ปัญหาด้านวิจัย
Posted: Mar 3, 2023
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย และแก้ปัญหางานวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยศึกษาดูงานสถานประกอบการและร่วมแก้ปัญหาด้านวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/8Xpp8FxAAWZeYjZcA

Print
Tags: