ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานบริการ (2) 7 -2714 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Feb 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 -2714 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียน เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 003 นายสายชล นามประสิทธิ์
เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวมาลัย เนตรแก้ว
เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวจารุวรรณ คำสน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

Print
Tags:

หมวดหมู่