ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมสู่มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมสู่มหาวิทยาลัย
Posted: Feb 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท DB Schenker (Thailand) มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ณ ห้อง วศ 51 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/EKqdUgrD5v8yycEKA

Print
Tags:

หมวดหมู่