ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก
Posted: Feb 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ เพื่อนำไปขยายผลในการพัฒนาจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงงานแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/E4trhuHgWJmXLjg27

Print
Tags:

หมวดหมู่