ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
Posted: Feb 21, 2023
Comments: 0
Author: admin

🎯 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

⏰ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
     ณ อาคารเรียนรวม 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

👷🏻‍♂️ ภายในงานมีกิจกรรม JOB FAIR 2023 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
     ณ ลานหน้าตึก สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A หรือ ตึก วศ.)

**นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมงานจะได้รับบันทึก "กิจกรรมบังคับ"

Print
Tags:

หมวดหมู่