ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบ PY102

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบ PY102
Posted: Feb 21, 2023
Comments: 0
Author: admin

📲ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102

⏰ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-21.00 น.

👩🏻‍🏫โดยพี่นนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

📍ติวออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
    Team code : i5m9unw

 

  • 7  มีนาคม 2566  บทที่ 1  สนามไฟฟ้าและอัตรกิริยาทางไฟฟ้า
  • 8  มีนาคม 2566  บทที่ 2  สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่หล็กไฟฟ้า
  • 9  มีนาคม 2566  บทที่ 3  สนามแม่เหล็กที่ขึ้นกับเวลา
  • 10 มีนาคม 2566  บทที่ 4  ไฟฟ้ากระแส
  • 11 มีนาคม 2566  บทที่ 5  อิเล็กทรอนิกส์

จัดโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags:

หมวดหมู่