ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 (ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถนนสายวัดคต - ประตูน้ำคลอง 15)

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 (ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถนนสายวัดคต - ประตูน้ำคลอง 15)
Posted: Feb 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร  นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ภายใต้โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags: