ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
Posted: Feb 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในงานนิทรรศการวิชาการ HWP  SMART  Student Open House 2023 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ

ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/uq3eJdTBYp7L35Ph8

Print
Tags:

หมวดหมู่