ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ ศิลปวัฒนธรรม “ปั้นดินชิมขนม” ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ ศิลปวัฒนธรรม “ปั้นดินชิมขนม” ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Jan 27, 2023
Comments: 0
Author: admin

ภาพกิจกรรม อบรม โครงการ ศิลปวัฒนธรรม “ปั้นดินชิมขนม” ประจำปีการศึกษา 2565

⏰ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2566

🏢ณ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา  Facebook EG SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่