ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
Posted: Jan 28, 2023
Comments: 0
Author: admin

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/wgTaXGHbmgUdg2ru6

Print
Tags:

หมวดหมู่