ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Posted: Jan 27, 2023
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ณ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่