ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาดูงานภายใต้พื้นที่การเรียนรู้ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

การศึกษาดูงานภายใต้พื้นที่การเรียนรู้ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
Posted: Jan 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้พื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


ที่มา : Facebook PRSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/AMnU5XA5gLQsuBJB7

Print
Tags:

หมวดหมู่