ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ BIS2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ BIS2022
Posted: Jan 13, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาววริศรา บุญเรือง

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

🎉 ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 6th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2022 (BIS2022) with the title “Changes and Challenges in Implant Dentistry”

✨ ภายใต้ชื่อผลงาน “Evaluation of Retaining Screw loosening in Semi-Engaging Abutment; A Finite Element Analysis”

🦷 จัดโดย สมาคมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : Facebook BME SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่