ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

Posted: Jan 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเชิงหลักการ (Concept Paper) ไปที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่