ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (2) 7 – 2714 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Jan 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2714 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 


เลขประจำตัวสอบ 001 นายพรพงษ์ กิจสิพงษ์ 
เลขประจำตัวสอบ 002 นายพัฒนโรจน์ โรยสูงเนิน
เลขประจำตัวสอบ 003 นายสายชล นามประสิทธิ์
เลขประจำตัวสอบ 004 นางสาวจิราภรณ์ ดีที่สุด
เลขประจำตัวสอบ 005 นางสาวสมพร ทองใบ
เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวมาลัย เนตรแก้ว
เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวจารุวรรณ คำสน


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084


ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว (swu.ac.th)

Print
Tags:

หมวดหมู่