ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 29 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 29 ปี
Posted: Dec 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 29 ปี ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่