ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Construction Innovation Challenge และได้รับทุนสนับสนุนจากคุณเศรณี ชาญวีรกูล และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Construction Innovation Challenge และได้รับทุนสนับสนุนจากคุณเศรณี ชาญวีรกูล และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Posted: Dec 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Construction Innovation Challenge และได้รับทุนสนับสนุนจากคุณเศรณี ชาญวีรกูล และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ทีมละ 50,000 บาท จำนวน 3 ทีม ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นิสิตนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ออกแบบและพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ยั่งยืน มีรายชื่อทีมดังนี้

  1. ทีม SWUnityInnovation 
  2. ทีม TOO HOT TO HANDLE
  3. ทีม SWU POWER EXPANSION
     
Print
Tags:

หมวดหมู่