ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ. ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “กรรมวิธีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยโคโรน่าพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบอาเรย์ที่สภาวะบรรยากาศ”

ผศ. ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “กรรมวิธีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยโคโรน่าพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบอาเรย์ที่สภาวะบรรยากาศ”
Posted: Dec 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “กรรมวิธีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยโคโรน่าพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบอาเรย์ที่สภาวะบรรยากาศ”

Print
Tags:

หมวดหมู่