ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการปีใหม่ มศว องครักษ์ 2566

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการปีใหม่ มศว องครักษ์ 2566
Posted: Dec 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการปีใหม่ มศว องครักษ์ 2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ที่มา : ฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/o6sfipb2F5CRvJa8A
 

Print
Tags:

หมวดหมู่