ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 6100 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุดสาหการ

Posted: Dec 19, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6100 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุดสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการสอบสัมภาษณ์และทำการสอน 15 นาที ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว (swu.ac.th)

Print
Tags:

หมวดหมู่