ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม​ร้องเพลงและแจกถุงผ้า (สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี)

กิจกรรม​ร้องเพลงและแจกถุงผ้า (สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี)
Posted: Dec 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม​ร้องเพลงและแจกถุงผ้า เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags: