ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี
Posted: Dec 10, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี (14 ธันวาคม 2565) ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น นิสิตเรียนดีและกิจกรรมเด่น รวมถึงศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง  การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรและโครงงานวิศวกรรมของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี ในครั้งนี้ด้วย

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/6yrGsekRn56GkBuK9

Print
Tags: