ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 5 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 5 ปี
Posted: Dec 8, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

Print
Tags: