ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทำวิจัยหลังปริญญาเอกระยะสั้นในต่างประเทศ โดยใช้เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted: Dec 2, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทำวิจัยหลังปริญญาเอกระยะสั้นในต่างประเทศ โดยใช้เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566


หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

การรับสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่