ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมหารือความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีฟิวชัน และการจัดงาน ASPNF2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมหารือความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีฟิวชัน และการจัดงาน ASPNF2023
Posted: Nov 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง ดร.นพพร พูลยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา และ คุณจิราภรณ์ พรมพิงค์ ในการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟิวชัน และการจัดงาน ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion (ASPNF2023) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ที่มา :  Facebook ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มศว

Print
Tags: