ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ “สถาปนาคณะพลศึกษา” 47 ปี ณ คณะพลศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ “สถาปนาคณะพลศึกษา” 47 ปี ณ คณะพลศึกษา
Posted: Nov 23, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ “สถาปนาคณะพลศึกษา” 47 ปี ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: