ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก้าวสู่ปีที่ 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก้าวสู่ปีที่ 15
Posted: Nov 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก้าวสู่ปีที่ 15 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

ที่มา : Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: