ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในยุค Digital&AI และรู้เท่าทันภาษีสำหรับวิศวกร

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในยุค Digital&AI และรู้เท่าทันภาษีสำหรับวิศวกร
Posted: Nov 14, 2022
Comments: 0
Author: admin

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม

โครงการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในยุค Digital&AI และรู้เท่าทันภาษีสำหรับวิศวกร

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

โดย คุณสุนิติ ถนัดวณิชย์ นักวางแผนการเงิน CFP

ช่องทางเข้าร่วมโครงการ

Zoom Meeting
Meeting ID: 947 3635 3773
Passcode: 753045

 📌 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้บันทึก “กิจกรรมเลือก” และ สมมรถนะ “ทักษะการบริหารการเงิน/การเป็นผู้ประกอบการ”

Print
Tags:

หมวดหมู่