ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EDPEX200 รุ่น 10 ปี พ.ศ. 2565 (SCREENING) ครั้งที่ 2

กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EDPEX200 รุ่น 10 ปี พ.ศ. 2565 (SCREENING) ครั้งที่ 2
Posted: Nov 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EDPEX200 รุ่น 10 ปี พ.ศ. 2565 (SCREENING) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ร่วมอภิปรายในหัวข้อ การพัฒนาการเขียนการดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ประจำปี พ.ศ. 2565 กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/xb2SWRn1pBiQeFPd9

Print
Tags: