ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 หัวข้อ ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 หัวข้อ ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่
Posted: Oct 28, 2022
Comments: 0
Author: admin

👷🏻‍♂️👷🏻‍♂️ ทีมนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์ เป็นที่ปรึกษาทีมแข่งขัน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “🦾🤖Cobot Contest Thailand 2022” ในหัวข้อ “ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


ที่มา : https://www.facebook.com/MechanicalEngineeringSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่