ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2) กรอบวิจัย แผนงานกลุ่ม Global Partnership

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2) กรอบวิจัย แผนงานกลุ่ม Global Partnership
Posted: Oct 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2) 

กรอบวิจัย แผนงานกลุ่ม Global Partnership

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 - 24 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น)

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11611


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
คุณจิราพรรณ คริสเตียน ลินาเรส
โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 898 อีเมล jirapan.chr@nxpo.or.th

Print
Tags:

หมวดหมู่