ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ World's Top 2% Scientists 2022 by Stanford University

รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ World's Top 2% Scientists 2022 by Stanford University
Posted: Oct 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ 


รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์


นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน
World's Top 2% Scientists 2022 by Stanford University 
Single Year Citation Impact 2021

Print
Tags:

หมวดหมู่