ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรุ่นพี่ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรุ่นพี่ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ปีการศึกษา 2565
Posted: Oct 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

🗓วันที่ 20 ตุลาคม 2565 หัวข้อ “Personal Safety in Industrial Plants”

🗓วันที่ 27 ตุลาคม 2565 หัวข้อ “Process Safety in Industrial Plants”

🗓วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “Emergency and Security in Industrial Plants”

⏰เวลา 10.00-12.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 924 0436 2139
Passcode: 737612

*นิสิตที่เข้าร่วมจะได้บันทึก “กิจกรรมเลือก”

Print
Tags:

หมวดหมู่