ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Posted: Oct 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์หรือนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 29

เปิดรับข้อเสนอโครงการสาขาเกษตรและชีววิทยา สาขาเคมีสาขาฟิสิกส์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

หมดเขตรับสมัคร 17 ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์และใบสมัคร
https://www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant/

Print
Tags:

หมวดหมู่