ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ด้านระบบโลจิสติกส์

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ด้านระบบโลจิสติกส์
Posted: Oct 11, 2022
Comments: 0
Author: admin

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

ด้านระบบโลจิสติกส์

แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการสำหรับระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล N10(S1P6)


เปิดรับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 - 24 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น)

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600

 

Print
Tags:

หมวดหมู่