ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ
Posted: Oct 5, 2022
Comments: 0
Author: admin

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

ด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 

  • แผนงาน : สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิง วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค N6(S1P4)
  • แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด N7(S1P4)

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 - 24 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น)

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้
https://line.me/R/ti/p/%40565uhfqd

E-mail : energy.pmuc@gmail.com

Print
Tags:

หมวดหมู่