ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จัดโดย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จัดโดย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ
Posted: Sep 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

ชื่อผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับบ้านผู้สูงอายุ”

จัดโดยสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

ที่มา  https://www.facebook.com/bmeswu

Print
Tags:

หมวดหมู่