ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน และ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม ระดับดีมาก จัดโดย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน และ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม ระดับดีมาก จัดโดย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ
Posted: Sep 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวไอรัก จันทร์มานะเจริญ 
นางสาวธนพรสุขปราโมทย์
นายปารณ ดาวทอง 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน และ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม ระดับดีมาก

ชื่อผลงาน “นวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยในชุมชนไทยโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ และดิจิตอล”

จัดโดย สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

ที่มา  https://www.facebook.com/bmeswu

Print
Tags:

หมวดหมู่