ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (2) 7 - 5287 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted: Sep 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5287 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5287 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

เลขประจำตัวสอบ 001 นายภูวนัย  ปาลคะเชนทร์


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: