ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Sep 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน)  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน)  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวกาญจนา หมัดนุรักษ์
เลขประจำตัวสอบ 005 นายสายชล นามประสิทธิ์


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: