ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Sep 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียน เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาววนาลี ชนะมาร


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบสัมภาาณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: