ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การแจ้งความประสงค์ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง มาอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted: Sep 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

📣นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง (สิทธิ์ 30 บาท) มาอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

✍️ขอให้ลงชื่อผ่าน google form ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
เพื่อให้ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการส่งข้อมูลให้ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการต่อไป 

👉https://forms.gle/rgGT6Myt88J8ajPU7


📱 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ปุ๋ย พี่แต้ว ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

Print
Tags:

หมวดหมู่