ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
Posted: Sep 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย และรับฟังผลการดำเนินการด้านการวิจัยของคณะ ผลงานวิจัยที่โดดเด่น และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนด้านวิจัยจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหาร กรรมการบริหารงานวิจัย และตัวแทนนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่นี่
 

Print
Tags: