ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Posted: Sep 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

กำหนดการรับข้อเสนอ

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.  ผ่านระบบ NRIIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11596

Print
Tags:

หมวดหมู่