ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Sep 7, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวสโรชา พุ่มบัว

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการสอบสัมภาษณ์และทำการสอน 15 นาที ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: