ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Posted: Aug 31, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่นี่

Print
Tags: